Đội ngũ nhân sự

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: PHÒNG THANH TRATrưởng phòng: ThS. Đoàn Võ Việt                          0909.123.058 - vietdv@buh.edu.vn

Nhân viên: 

CN.    Trần Thị Xuân Châu                                        0909.224.546 - chauttx@buh.edu.vn
CN.    Lê Văn Thẩm                                                   0903.657.746 - thamlv@buh.edu.vn
ThS.   Trần Hữu Hùng                                                0936.030.288 - hungth@buh.edu.vn
ThS.   Đỗ Thiên Bổng                                                0908.800.724 - bongdt@buh.edu.vn

Liên hệ:

           Email: phongtt@buh.edu.vn

Địa chỉ:

a)  Phòng Thanh tra, Lầu 2, 39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM
     Điện thoại: (028) 38.215.087

b)  Phòng Thanh tra, Tầng trệt, Nhà Hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
     Điện thoại: (028) 38.971.626