ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
ĐƠN VỊ: PHÒNG THANH TRA


Phó trưởng phòng, Phụ trách: Bùi Thị Kim Hoa
Phó trưởng phòng: Ths. Đặng Đình Tân
Nhân viên: 
CN. Trần Thị Xuân Châu
CĐ. Trần Mạnh Hùng
CN. Lê Văn Thẩm 
Liên hệ:
           Email: phongtt@buh.edu.vn
           Địa chỉ:
      a)  Phòng Thanh tra, Lầu 1, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. HCM
           Điện thoại: (08) 38.218.728
      b)  Phòng Thanh tra, Tầng trệt, Nhà Hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp. HCM
           Điện thoại: (08) 38.971.626