DANH MỤC
Trang chủ   |  Liên hệ  |  SiteMap

Đăng ký vắng giảng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM Mẫu 06/TT

PHIẾU BÁO VẮNG GIẢNG

Họ tên giảng viên: (*)
Khoa / Bộ môn
Được phân công giảng môn học:
Lớp:
Buổi giảng ca:
Tại giảng đường:
Số tiết vắng (*)
Email của Giảng viên:
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai 423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai423 minh khai 423 minh khai423 minh khai