DANH MỤC

Đăng ký vắng giảng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM Mẫu 06/TT

PHIẾU BÁO VẮNG GIẢNG

Họ tên giảng viên: (*)
Khoa / Bộ môn
Được phân công giảng môn học:
Lớp:
Buổi giảng ca:
Tại giảng đường:
Số tiết vắng (*)
Email của Giảng viên:
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây