Thông báo

Luật phòng, chống tham nhũng

22:25 11/07/2016

Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung

Các tin khác